Gorin-Frank , gevestigd te Nieuwegein en Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30259972, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe N. Gorin-Frank  met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Hieronder treft u de link naar gezamenlijke Privacyverklaring van de Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank.

PRIVACYSTATEMENT januari 2021

Uitwisseling van privacy gevoelige informatie via Mail, Sms of What’s App wordt om privacy redenen afgeraden.

De praktijk beschikt over een beveiligde emaillijn via Zorgmail.