Hieronder leest u meer over de kosten van behandeling bij de Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank en over de vergoeding ervan door zorgverzekeraars.

Wat kost een behandeling?

In 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.( in 2022 is het verplichte eigen risico € 385 ,-).

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. Over het Zorgprestatiemodel, kunt meer lezen door te klikken op de Home pagina.

In onze praktijk zijn drie verschillende zorgprestaties mogelijk:

· consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

· consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

· intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De duur van het afgesproken consult dat voor u gereserveerd is in de agenda wordt in rekening gebracht, ook al heeft u werkelijk langer of korter gesproken met uw behandelaar. Ook emailcontact, als het betreft de voortgang van uw behandeling, kan in rekening gebracht worden als consult, volgens de bestede tijd. U vindt dit terug onder consult behandeling -wanneer het inhoudelijke communicatie met u zelf betreft- en onder intercollegiaal overleg indien het informatie-uitwisseling met een collega betreft.
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De prestaties worden maandelijks gedeclareerd. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Wie betaalt de rekening?

De praktijk heeft in 2022 contracten met de zorgverzekeringen die vallen onder de verzekeringskoepels Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, ASR en Eno. Bent u verzekerd bij een van de bovengenoemde zorgverzekeraars, dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Bent u echter verzekerd bij een andere, niet door praktijk gecontracteerde zorgverzekeraar, dan moet u zelf de rekening betalen. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Als u een Restitutiepolis hebt, kunt u meestal nabij de 100% vergoed krijgen. Als u een naturapolis hebt, zal de percentage lager liggen, meestal tussen 60 en 70 %. Informeer dus vooraf aan de start van uw behandeling over de vergoedingspercentage van uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, alsook  werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In dat geval wordt een OZP ( Overige Zorgproduct) bij u persoonlijk gedeclareerd en wordt dit niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het tarief van de OZP  ( sessie van max. 45 minuten) is in 2022 € 117,-. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een OZP uit het aanvullende pakket.

 

Een sessie afzeggen: bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als de sessie werkelijk plaats heeft plaatsgevonden. Het kan voorkomen dat u door ziekte of andere oorzaak een afspraak niet kunt nakomen. Bij annulering meer dan 24 uur van tevoren, hetzij per e-mail of telefonisch, breng ik geen kosten in rekening.

Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt het bedrag van € 75,- bij u in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden van afwezigheid.