Hieronder leest u meer over de kosten van behandeling bij de psychologenpraktijk N. Gorin-Frank en over de vergoeding ervan door zorgverzekeraars.

Wat kost de behandeling?

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.( in 2021 is het eigen risico €385 ,-). Dit wordt pas bij afsluiting van de behandeling door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid (Nza) vastgesteld product, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Tarieven van de producten in de Basis GGZ in 2021:

Kort:  circa 295 minuten.      €522,13
Middel: circa 495 minuten.   €885,01
Intensief: circa 750 minuten.  €1.434,96

Chronisch: circa 753 minuten.  €1.380,49

NB: houdt er rekening mee dat ook de diagnostiekfase verrekend wordt met uw eigen risico, mocht blijken dat andere zorg geïndiceerd is. Dit wordt het Onvolledig Behandeltraject (OVB)

OVB: max. 120 minuten €228,04 (eerste twee consulten intake en diagnostiek)

Wie betaalt de rekening?

De praktijk heeft in 2021 contracten met de zorgverzekeringen die vallen onder de verzekeringskoepels Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, ONVZ, VGZ, Menzis en Eno, almede met alle labels die onder deze grote groepen vallen.

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u altijd de rekening mee. Welk percentage van het NZa tarief u vergoed krijgt van uw zorgverzekering is dan afhankelijk van uw polis. Met een Restitutie polis, krijgt u nabije de 100% vergoed. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar!

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblematiek uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

In dat geval wordt een OZP (overige zorgproduct) bij u persoonlijk gedeclareerd.

Het tarief van de OZP in 2021 is €114,- voor een sessie van 45 minuten.

Als u meer gesprekken nodig heeft:

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product (BGGZ-product of u doorverwijzen naar de Specialistische GGZ), zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Bel tijdig af! No-show voorwaarden en tarief:

Het kan voorkomen dat u door ziekte of andere oorzaak een afspraak niet kunt nakomen. Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bij annulering 24 uur van tevoren hetzij per e-mail of telefonisch, worden geen kosten in rekening gebracht.

Als de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt het bedrag van € 75,- bij u in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden van afwezigheid.