Klachtenregeling
Een psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te
houden aan bepaalde regels.
Deze regels staan in de Beroepscode voor
psychologen.
De Beroepscode is opgesteld door het Nederlandse Instituut voor
Psychologen (NIP).
Verder zijn de volgende wettelijke bepalingen van
toepassing op het handelen van psychologen: de WGBO, de WBP en de Klachtwet.

Bij een eventuele klacht stellen we het op prijs als u ons daarvan in kennis
stelt. De Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank zal u dan een gesprek aanbieden
dat specifiek op de klacht en de eventuele oplossing ervan gericht is.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling, dan kunt u
ook een klacht indienen. Nadine Gorin is aangesloten bij de klachtenregeling
van haar beroepsvereniging, de LVVP en bij de Klachten- en geschillenregeling van P3NL. ( zie hieronder voor de contactinformatie)

LVVP
Maliebaan 87
3581 SP Utrecht
Website: www.lvvp.info
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/kla
chtenregeling-volwassenen/

P3NL

Klik op onderstaande link voor de contactgegevens van de klachtenfunctionarissen en een link naar het klachtenformulier:

www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten