Lijst gecontracteerde zorgverzekeraars in 2021

ZILVEREN KRUIS: waaronder,  Friesland, FBTO, Interpolis, one Underwritting Health & Prolife

VGZ: waaronder, Unive – Bewuzt- ZZVK – ZEKUR – Zorgzaam verzekerd – VGZ – MVJP – IZZ – IZA – UMC -Besured, National Academic & Promovendum

MENZIS: waaronder,  Anderzorg, HEMA, Menzis & PMA

Zorg & Zekerheid

ONVZ:  waaronder, PNO, VvHA & ONVZ

ENO:  waaronder, Salland, Holland Zorg & Zorgdirect