Een psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor psychologen. De Beroepscode is opgesteld door het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP). Verder zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing op het handelen van psychologen: de WGBO, de WBP en de Klachtwet.

Zie Model Klachten- en geschillenreglement NIP

Bij een eventuele klacht stellen we het op prijs als u ons daarvan in kennis stelt. De Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank zal u dan een gesprek aanbieden dat specifiek op de klacht en de eventuele oplossing ervan gericht is. Komen we er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling, dan kunt u ook een klacht indienen. Mevr. Gorin-Frank is aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP en van het NIP, Mevr. Renée Beer is aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP.

via de LVVP

Maliebaan 87

3581 SP Utrecht

Website: www.lvvp.info

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Informatie over de klachtenregeling van het NIP kunt u vinden op :

https://psynip.nl/klachtenregeling/wkkgz/

U kunt bij het NIP een klacht indienen op de volgende manieren: