Gecontracteerde zorgverzekeraars in 2024:

ZILVEREN KRUIS: waaronder, Friesland, FBTO, Interpolis, one Underwritting Health, Ziezo & Prolife

VGZ: waaronder, Unive – Bewuzt– ZEKUR –ZEKUR natura –  Zorgzaam verzekerd – VGZ – MVJP – IZZ – IZA – UMC 

MENZIS: waaronder, Anderzorg, HEMA, Menzis 

Voor verzekeraars waar de praktijk geen contracten mee heeft, hangt de hoogte van de vergoeding af van het type polis dat de cliënt heeft bij de zorgverzekeraar.

Over het algemeen geldt dat:

  • Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 85% tot 100% van de kosten vergoed
  • Bij een naturapolis wordt doorgaans 65% tot 80% van de kosten vergoed
  • Bij een budgetpolis kan het vergoedingsbedrag lager liggen dan 65%

In het polisvoorwaarden overzicht kan men meer informatie vinden over het type polis en de bijbehorende vergoedingen.

Alleen bij een zuivere restitutiepolis zal de verzekeraar alle kosten vergoeden voor de diagnostiek en de behandeling. Ook bij 100% vergoeding dient de cliënt wel altijd zelf het eigen risico te betalen. Bij twijfel kan de cliënt het beste bellen met de verzekeraar om na te vragen of men inderdaad 100% vergoeding krijgt van het NZA tarief.

In 2024 zullen er helaas nog minder “zuivere” restitutie polissen zijn dan in 2023. Naar mijn weten slechts drie polissen zullen 100% van het NZA tarief vergoeden, te weten:
Aevitae (Eucare) Vrije keuze
ASR Ruime keuze
Menzis Basis Vrij
ASR en Menzis stellen hierbij geen noemenswaardige beperkende voorwaarden aan de niet-gecontracteerde GGZ. Voor Aevitae geldt dat zij een machtiging eisen voor verschillende diagnoses.