Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij/zij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner GGZ maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Met welke klachten kunt u naar de psycholoog?

  • angst, fobie, paniek, schuldgevoel, somberheid, depressie, boosheid;
  • overspannenheid/ burnout /problemen met werk en studie;
  • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is (bv. hoofd- of maagpijn, duizeligheid, benauwdheid), pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten;
  • dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten;
  • problemen in uw relatie, gezin of vriendschappen;
  • problemen met ouder worden/levens- en zingevingsproblematiek;
  • verwerking van trauma, verlies (rouw), scheiding;
  • identiteitsproblemen (negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, assertiviteit);
  • opvoedingsproblemen met uw kinderen.

Hoe werkt een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig complexe stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal “tools” tot zijn beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

Het eerste gesprek en vaak ook tweede gesprek is een intakegesprek en tevens kennismaking. Dan komt aan de orde wat het probleem is en wat uw verwachtingen zijn. Aan het einde van de intake-diagnostiek fase wordt besproken welke DSM diagnose behandeld zou moeten worden en wat de doelen worden van de behandeling. Dan wordt ook gekeken wat voor soort behandeling u mogelijk nodig zal hebben (kort, lang of intensief) en volgens welke methode. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij/zij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH GGZ kan bieden voldoende.

In de Basis GGZ werken wij “eclectisch”. Dit betekent dat de psycholoog verschillende technieken integreert in de behandeling, afhankelijk van de specifieke behoeften van de cliënt op elk moment.

Binnen de praktijk heeft elke behandelaar ook zijn of haar specifieke specialisatie in een of meer technieken. Zo is er binnen de praktijk expertise aanwezig in Cognitief gedragstherapie, EMDR (momenteel alleen op vestiging Amsterdam aangeboden), Affect Fobie Therapie ( AFT), Relatie- en Systeemtherapie

Ook is het mogelijk in onze praktijk een blended behandeling te doen met afwisseling van onlinegesprekken via beeldbellen en face to face gesprekken op locatie. Voor het beeldbellen gebruikt de praktijk de beveiligde systemen van Embloom en van Zoom.