TARIEVEN EN VERGOEDINGEN PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING IN 2024

Hieronder leest u meer over de kosten van behandeling bij de psychologenpraktijk N. Gorin-Frank en over de vergoeding ervan door zorgverzekeraars.

Wat kost de behandeling?

In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. (in 2024 is het verplichte eigen risico € 385 ,-). Dit wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Tarieven in de Basis GGZ in 2024:

Indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor psychologische zorg in de Basis-GGZ wordt het eerste gesprek sowieso vergoed. Zoals geldt bij alle vergoede zorg die u krijgt, zal de zorgverzekeraar eerst uw eigen risico, in 2023 is dit 385,- euro, aanspreken. Na de intake wordt psychologische zorg vergoed vanuit de basiszorgverzekering indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor de Basis-GGZ en er na de diagnostiek fase met de psycholoog geconstateerd wordt dat er sprake is van een zogeheten “DSM 5 psychische stoornis” die als vergoede stoornis is opgenomen in het basis pakket van de Zorgverzekeringswet, zoals bijvoorbeeld depressie, paniekstoornis of sociale fobie. Welk traject het beste bij u en uw klachten past wordt aan de hand van het eerste gesprek en in samenspraak met u bepaald. De kosten voor een gesprek zoals deze bij uw verzekeraar worden ingediend verschillen per behandelaar en per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van de duur van het gesprek. De gehanteerde tarieven zijn echter maximaal gelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZA-tarieven). Voor een precieze inschatting van de te verwachten behandelkosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Hieronder de link naar de tarieflijst van de NZA:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/1/

(klik dan links op bijlage 1)

Wie betaalt de rekening?

De praktijk heeft in 2024 contracten met de zorgverzekeringen die vallen onder de verzekeringskoepels Zilveren Kruis, Menzis en VGZ, almede met alle labels die onder deze grote groepen vallen.

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld.

Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u altijd de rekening mee. Welk percentage van het NZa tarief u vergoed krijgt van uw zorgverzekering is dan afhankelijk van uw polis. Met een Restitutie polis, krijgt u nabije de 100% vergoed. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar!

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

In dat geval wordt een OZP ( Overige Zorgproduct) bij u persoonlijk gedeclareerd.

Het tarief van de OZP in 2024 is €131,- voor een sessie van 45 tot max. 60 minuten)

Bel tijdig af! No-show voorwaarden en tarief:

Het kan voorkomen dat u door ziekte of andere oorzaak een afspraak niet kunt nakomen. Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bij annulering 24 uur van tevoren hetzij per e-mail of telefonisch, worden geen kosten in rekening gebracht.

Als de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt het bedrag van € 75,- bij u in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden van afwezigheid. Bij een OZP wordt het gehele tarief van de sessie bij u in rekening gebracht.

Bij een OZP wordt het geheel bedrag van het gesprek bij u in rekening gebracht bij afwezigheid niet tijdig afgemeld.